Osnovne studije upisao na Odseku za arhitekturu i građevinarstvo 1998, a magistarske, na Fakultetu tehničkih nauka, na smeru Savremena arhitektura i urbanizam, 2004 godine.


Od 2004, kao asistent saradnik, učestvuje u izvođenju vežbi, na predmetima Unutrašnja arhitektura i dizajn i Arhitektonske konstrukcije. Takođe od 2004. godine, radi i za projektantski biro u Novom Sadu, a krajem 2005, sa kolegom, osniva  arhitektonski studio HEGS.


Emirov dosadašnji istraživački i stvaralački rad se sumira u dve međunarodne i četiri domaće izložbe. Autor je, ili koautor, značajnog broja arhitektonskih projekata, projekata enterijera, a obavljao je i posao odgovornog izvođača radova na izradi mnogih enterijera.


Sa Prof. Dr. Đurom Kojićem, i dipl. arh. Stanislavom Grgićem saradjivao na nekoliko projekata u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, među kojima i “Khalifa master plan Abhu Dhabi”.


Bio aktivista organizacija kao što su Kuda.org, zatim Međunarodne organizacije arhitekata i njihovog projekta Lost Highway. Takodje je, pored Srđana Jovanovića Vajsa, osnivač Kuda.Nao, platforme za arhitekturu.

Zajedno sa Normal Architecture Office-om, iz Njujorka, Emir je radio na Projektu stadiona kulture, koji je bio na više izložbi u Srbiji i inostranstvu.


Godine 2004, sa timom, osvojio je prvu  nagradu na arhitektonsko-urbanističkom konkursu za trg u Šapcu. Nešto kasnije, 2007, sa timom, osvojio otkup na međunarodnom konkursu za Muzej savremene umetnosti, u Novom Sadu.

Emir Hadžiahmetović

HOMEHome_srpski.html
ARHITEKTURAArhitektura/Arhitektura.html
ENTERIJEREnterijer/Enterijer.html
PUBLIKACIJEPublikacije/Publikacije.html
TIMSKI RADTimski_rad/Timski_rad.html
INZENJERINGInzenjering.html
O NAMAO_nama.html
KONTAKTKontakt.html